Kindergarten 2 từ 4 – 6 tuổi

Kindergarten 2 từ 4 – 6 tuổiKIKO MONTESSORI SCHOOL

Kindergarten 2 từ 4 – 6 tuổiKIKO MONTESSORI SCHOOL

Kindergarten 2 từ 4 – 6 tuổiKIKO MONTESSORI SCHOOL

Kindergarten 2 từ 4 – 6 tuổiKIKO MONTESSORI SCHOOL
Kindergarten 2 từ 4 – 6 tuổiKIKO MONTESSORI SCHOOL
Chương trình học

Kinder 2

Chương trình học bắt đầu từ 8:00 - 4:30. Tỷ lệ giáo viên trong lớp là 1:6 trong đó sẽ có 1 giáo viên nước ngoài. Sự đa dạng lứa tuổi trong lớp học là một xã hội thu nhỏ. Điều này sẽ giúp trẻ dạy và học hỏi lẫn nhau, xây dựng tính tự tin và sự tôn trọng trong lớp học.

Trẻ được chuẩn bị để tham gia thực hành các hoạt động phức tạp hơn trong một môi trường có tính kỷ luật cao hơn. Trẻ được khuyến khích tham gia cả ở những hoạt động nhóm lẫn hoạt động cá nhân, khuyến khích trí tò mò và khả năng khám phá ở trẻ.Ngày Đăng: 06-12-2019
Bài viết khác
December 06, 2019
Chương trình học dành cho nhóm tuổi 2,5 - 4 tuổi
February 17, 2020
Dành cho trẻ từ 15 tháng đến 30 tháng
icon_zalod
icon