KIKO MONTESSORI SCHOOL

KIKO MONTESSORI SCHOOL

KIKO MONTESSORI SCHOOL

KIKO MONTESSORI SCHOOL

KIKO MONTESSORI SCHOOL
KIKO MONTESSORI SCHOOL
Góc phụ huynh
February 17, 2020
"Everyone who has a child understands how difficult it is to entrust their care to someone else.
March 16, 2020
My name Kim. My son has been attending Kiko Montessori school since the age of three. He has grown and flourished a great deal thanks to the love and care he receives daily at this school.
March 16, 2020
    Khi chọn trường cho con, mình giống như đang đứng giữa ngã ba đường. Chọn Kiko từ những ngày đầu tiên hoàn toàn dựa trên "feeling" của mình - một bà mẹ chỉ mong muốn con sẽ trở thành một người hạnh phúc. Và Kiko đã không phụ lòng những bà mẹ như mình và những em bé như con mình. Cảm ơn Kiko  
icon_zalod
icon