KIKO MONTESSORI SCHOOL

KIKO MONTESSORI SCHOOL

KIKO MONTESSORI SCHOOL

KIKO MONTESSORI SCHOOL

KIKO MONTESSORI SCHOOL
KIKO MONTESSORI SCHOOL
Chương trình học

Lớp nhà trẻ

Lớp nhà trẻ được trộn lẫn lứa tuổi dành cho trẻ từ 15 tháng đến 30 tháng giúp trẻ học hỏi lẫn nhau. Lớp được tổ chức từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và ba mẹ có thể đăng ký học 1/2 buổi hoặc cả ngày tuỳ theo sự thích nghi của con.

 

Môi trường lớp học thoáng mát với nhiều giáo cụ được chuẩn bị dành riêng cho lứa tuổi này. Trẻ sẽ được học thông qua các giáo cụ trực quan, giúp trẻ khám phá, cảm nhận và phát triển kỹ năng vận động thô, vận động tinh một cách tốt nhất. Sĩ số tối đa của lớp học này là 10 trẻ với 3 giáo viên phụ trách trong đó có 1 giáo viên nước ngoài.

 Ngày Đăng: 17-02-2020
Bài viết khác
December 06, 2019
Chương trình học dành cho nhóm tuổi 2,5 - 4 tuổi
December 06, 2019
Chương trình học dành cho nhóm tuổi 4- 6 tuổi
icon_zalod
icon