Kindergarten 1 từ 2,5 – 4 tuổi

Kindergarten 1 từ 2,5 – 4 tuổiKIKO MONTESSORI SCHOOL

Kindergarten 1 từ 2,5 – 4 tuổiKIKO MONTESSORI SCHOOL

Kindergarten 1 từ 2,5 – 4 tuổiKIKO MONTESSORI SCHOOL

Kindergarten 1 từ 2,5 – 4 tuổiKIKO MONTESSORI SCHOOL
Kindergarten 1 từ 2,5 – 4 tuổiKIKO MONTESSORI SCHOOL
Chương trình học

Kinder 1

Lớp học hướng đến sự độc lập, nhận thức xã hội, tôn trọng và kỹ năng phát triển vận động tinh, vận động thô, khả năng phát triển ngôn ngữ.

Maria Montessori nhấn mạnh rằng 3 năm đầu đời là khoảng thời gian vàng giúp trẻ phát triển tối ưu. Do đó, lớp học dành cho nhóm tuổi này tập trung vào việc nuôi dưỡng tâm hồn trẻ, đảm bảo sự an toàn và một môi trường được chuẩn bị cho sự phát triển của trẻ. 

Sĩ số tối đa của lớp học là 16 trẻ với 4 giáo viên, trong đó có 1 giáo viên nước ngoài.

 Ngày Đăng: 06-12-2019
Bài viết khác
December 06, 2019
Chương trình học dành cho nhóm tuổi 4- 6 tuổi
February 17, 2020
Dành cho trẻ từ 15 tháng đến 30 tháng
icon_zalod
icon